Skip to content

Steun mij

Waarom een achterban?

Ik werk op basis van giften, net als de meeste collega’s bij stichting Gave. Door een gift creëert je tijd om dit werk te kunnen doen! Op dit moment kan ik de giften omzetten in 28 uur per week. Gave heeft gekozen voor deze manier, omdat door de salariskosten anders veel minder mensen in dienst konden zijn.

Soms best een uitdaging om op deze manier te leven; tegelijkertijd is het bijzonder om met een groep mensen te investeren in dit werk. Samen maken we jongerenwerk onder vluchtelingen mogelijk!

Via Stichting Gave heb ik een rekening gekregen met ANBI-keurmerk. Hierdoor is uw gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Goed om te weten: ik zie niet wie mij steunt, mijn achterbancommissie houdt dit bij.

Doneer
Wat is nodig?

Met een gift koop je tijd. Die tijd kan ik investeren in het jongerenwerk bij st. Gave. Totaal wil ik me inzetten voor 24 uur per week.

Wilt u nadenken over een maandelijkse gift? Dat zorgt voor stabiele maandelijkse inkomsten. Op dit moment is er maandelijks een tekort van een paar honderd euro. Eenmalige giften hebben gelukkig gezorgd voor een buffer, maar lossen dit niet op.

Stichting Gave ontzorgt financieel als het gaat om reiskosten, loonbelasting en dergelijke, er zijn verder weinig onkosten. Elke gift maakt dit werk dus direct mogelijk!

Geef uit geloof

De Bijbel spreekt niet direct over een achterban, maar wel over financiën. We zijn samen één lichaam. Zo ziet ik ook mijn werk. Iedereen heeft zijn eigen functie en doel. De een geeft geld, de ander zijn tijd. Met elkaar bereiken we wat we alleen niet kunnen.

Als je geeft, ontvang je ook. Je deelt in dit werk, bent er echt onderdeel van. Zo investeer je in iets wat God belangrijk vindt. Jezus is het voorbeeld, hij had oog voor de verdrukte, de belaste medemens. Juist voor hen is zijn ontferming groot.

Een arbeider is zijn loon waard, tegelijk hoef ik me geen zorgen te maken over wat ik eten of drinken zal. In al die jaren heb ik echt ervaren: God voorziet!