Kerst – er is genoeg!

kerstster

 

vlaardingerbroekMijn telefoon ging. Een van de vrijwilligers belde. ‘Komt er nog een auto die kant op?’. Diegene die alle chauffeurs regelde stond al naast me en niet meer bij het AZC. Komen er nu echt nog meer mensen naar ons toe? Dan gaan we nu weer rijden!

Voorgaande jaren waren we wel groepen van 100 man gewend. Maar nu bleef het maar stromen. Elke keer is het weer spannend om kerst te vieren, ook praktisch gezien. Want hoeveel mensen er komen, weet je pas op het moment dat ze er zijn. Hoeveel eten heb je dan nodig? En heb je genoeg plek om te zitten?

 

Dit jaar waren er zelfs kerstpakketten geregeld, maar hoeveel heb je er nodig en hoe verdeel je die? En toch komt dit ook elk jaar weer goed. We maken er ons al geen zorgen meer over, we regelen, organiseren en bidden dat het goed zal komen.

Met zo’n 160 vluchtelingen, van oud tot jong, kijken we naar een voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek. Hij kan het verhaal visueel maken, zodat veel mensen begrijpen wat de boodschap is. Vooral voor kinderen was het leuk en daarom genoten de ouderen ook heel erg. Het was helder: “God geeft Zijn Zoon, uit liefde voor de wereld. God wil dicht bij ons zijn, Hij wil Zaligmaker zijn”.

Na met elkaar gegeten te hebben, in een extra zaal nog even extra tafels gedekt, was de middag voorbij. Mooi om dit te mogen vieren met elkaar. Mooi om tijd te hebben om koffie te drinken en aandacht te hebben voor de vluchtelingen. Er waren zelfs een paar jongens die net  verhuisd waren. Speciaal om hier bij te kunnen zijn.

De tafel met anderstalige lectuur was aan het einde erg leeg. Ik hoop en bid dat Jezus ook hun hoop mag worden. Licht in het donker. Om zo echt een zalig kerstfeest te hebben!

 

uitnodiging

Speelgoedactie

hanna met tasjes voor kinderen

Ook dit jaar is rond de kerst een speelgoedactie gehouden voor asielzoekerskinderen. Een vakantie is een ramp in het AZC. De hele dag niks doen, is toch niet leuk? Dan maar weer een rondje rijden op de fiets, als die het nog doet. Of anders rennen.

hanna tasjes

Daarom is jaren geleden een speelgoedactie begonnen bij AZC Leersum. In een kerk zijn er rond de 60 tasjes gevuld en uitgedeeld op het AZC. Dat beviel goed! Jaar naar jaar werd het iets groter, totdat ik het dit jaar via stichting Gave en stichting de Samaritaan heb opgepakt. Nu zijn er rond de 600 tasjes uitgedeeld op verschillende AZC’s(Utrecht, Leersum, Amersfoort, Ter Apel en andere).

Als je door de gang loopt en je klopt op een deur, dan gaat deze verwachtingsvol open. Wie zou er zijn? Als het blijkt dat de kinderen iets krijgen, zie je hun ogen gaan glimmen. ‘Echt helemaal voor mij?’, is een reactie die we kregen.Ook ouders genieten ervan. Natuurlijk maak je je zorgen, als je kind niks te doen heeft.

Het mooie is dat de COA (beheer van het AZC) graag meewerkt hieraan. Ze zien het effect en daarom mogen we uitdelen aan elk kind op het AZC. Baby’s krijgen een knuffeltje en 3-12 jaar een rugtas vol met speelgoed. Door het uitdelen vragen de mensen ons later op bezoek, of vragen ze waarom we dit doen.

Volgend jaar kunnen we misschien de actie weer herhalen, dat gaan we wel proberen. Hoe we dit doen is nog niet zeker, maar we kunnen u op de hoogte houden. Stuur me gerust een mail.

Dit jaar is de actie mogelijk gemaakt door veel kerken en een basisschool. Ook relatiegeschenkenbureau Maxilia droeg hieraan bij. Iedereen bedankt!

maxilia.nl

Deze actie is mogelijk doordat ik een achterban heb. Door uw gift, kan ik investeren in het asielzoekerswerk. Uw hulp is hard nodig. Samen kunnen we zo betekenisvol zijn voor vluchtelingen! Maak ook een gift over op: 

IBAN NL54 INGB 0006 4722 46 op naam van ‘Stg Gave tbv Jaap vd Kamp. Deze rekening heeft een ANBI-keurmerk!

Van schepping tot Zaligmaker

kerstkaart met kaart van de wereld

Afbeelding1Kerstfeest. Ik blijf het bijzonder vinden om dit met vluchtelingen te mogen vieren! Zoals vorig jaar waren er weer veel die meegingen. Bij het AZC werden ze opgehaald. Er was in totaal wel plek voor 100 mensen. Een bijzonder moment om uit te kunnen leggen waar het nu echt om gaat. Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft.

Er is veel geregeld vooraf. Zo is er eten genoeg voor iedereen. Voor de kinderen is er een speciaal programma, zelfs voor de allerkleinsten is een crèche geregeld. De zaal is versierd, koek en chocola staat klaar. Nog een gebed met alle vrijwilligers en dan gaan we ze ophalen.

We leven in een gebroken wereld.
We leven in een gebroken wereld.

Als ik bij het AZC sta, met veel andere vrijwillige chauffeurs, ben ik verwachtingsvol. Net als bij elke activiteit, weet je nooit hoeveel er gaan komen. Zullen de jongens van de jongensclub er ook bij zijn?

De viering is mooi. Duidelijk wordt uitgelegd dat Jezus de Zaligmaker is. Wel vanaf het begin, de schepping. Hoe kwam de zonde in de wereld en dat Jezus daar de oplossing voor is. Als je dat niet weet, waarom zou je dan een zaligmaker nodig hebben?

‘Muziek is echt mooi’, verzucht een van de jongens. Diegene die naast hem zit zegt: ‘maar Jaap, wij zijn allemaal moslim!’. Snel wordt door een moslim uitgelegd dat Jezus ook in de koran voorkomt en dat het dus niet zo’n eng onderwerp is. Toch hoop ik dat ze de echte Jezus mogen leren kennen, niet de ‘profeet die geen God is’ zoals er in hun heilig boek beschreven staat..

Nieuw leven is door wat Jezus deed!
Nieuw leven is mogelijk door wat Jezus deed!

2152