Een christen veilig op het AZC?

safety first op wegdek. veiligheid in azc is belangrijk

‘Het gevoel van veiligheid, neem dat altijd serieus’, zei Janet Helder, bestuurslid van COA. Tussen de brandblussers en de rookmelders, mocht ik met een collega de christenen vertegenwoordigen.

veiligheid-720x380Vaak gaat het over fysieke veiligheid. Rook, inbraak, EHBO en dergelijke. Ook op een AZC erg belangrijk. Op de ‘dag van de veilgheid’ kwamen echter ook andere aspecten aan bod. Als je gevlucht bent naar Nederland betekent dat niet dat je veilig bent.

COA is erg bewust van risico’s en veiligheid. Dat moet ook wel als je een AZC beheert. Op deze dag kwamen er veel medewerkers en konden we met hen in gesprek.

Als in hun eigen land al onrust was tussen bevolkingsgroepen gaat dat vaak op het AZC door. Regelmatig hoor ik de vraag ‘ben je nu Soenniet of Sjiiet?’ klinken, om te kijken wat voor soort moslim je bent. Christenen uit moslimlanden hebben het niet altijd makkelijk.

Er was een meisje dat aan mij vroeg: ‘in mijn hart ben ik christen, maar voor mijn familie ben ik moslim. Zou God dat weten?’. Dit geeft al aan hoe moeilijk het is voor een ‘muslim background believer’. Als je als moslim verandert van geloof loopt je leven gevaar. Dat is niet alleen ver weg. Maar ook in Nederland. Op het AZC.

Naast COC, de homobelangenorganisatie, kregen we een statafel. Daar konden mensen naar ons toekomen voor een gesprek. De reacties zijn verdeeld, van felle ontkenning tot eyeopener. Wel weet ik dat er weer even extra gelet gaat worden op mogelijke onrust. Het kan dat iemand dit onnodig ervaart. En toch.

Het gevoel van veiligheid. Neem dat altijd serieus.