Steun mij

Waarom een achterban?

Stichting Gave werkt niet met salarissen. Elke medewerker werkt hier vrijwillig of heeft een achterban opgezet, tot en met de directeur. Toen ik begon bij stichting Gave, werkte ik er één dag per week. Langzaam maar zeker kreeg dit werk meer plaats in mijn leven. Met zomer 2016 heb ik besloten om meer bij Gave te gaan werken en te stoppen met mijn onderwijsbaan. Een stap in vertrouwen, omdat ik daarna leefde van ‘slechts’ 500 euro in de maand.

Het werken met/voor vluchtelingen heeft mijn hart! Daardoor ben ik volledig afhankelijk van giften. Op dit moment kan ik de giften omzetten in 28 uur per week, waarbij ik iets meer dan minimumloon ontvang. Ik ben dankbaar daarvoor en hoop tegelijkertijd op groei!

Wat is nodig?

Op dit moment krijg ik rond 1000 euro binnen, structureel. Het is bijzonder dat zoveel mensen dit bij elkaar leggen, tegelijk is het niet genoeg om mijn werk te kunnen doen. Stichting Gave betaalt een groot gedeelte van de loonsbelasting, er zijn verder weinig onkosten. Elke gift maakt dit werk dus direct mogelijk. Elke gift doet ertoe!

Om dit inzichtelijk te maken, heb ik samen met mijn achterbancomité een doel gesteld. Op dit moment komen we 500 euro per maand te kort. Via acties, presentaties e.d. zoeken we naar mensen die maandelijks willen steunen. Helpt u dit groeien?

Help je mee het gat van 500 euro per maand te dichten?

Hieronder de huidige stand, voor het laatst bijgewerkt in december 2018.

500
30.50

Hoe kunt u mij steunen?

Via Stichting Gave heb ik een doelrekening gekregen met ANBI-keurmerk(giften zijn belastingaftrekbaar). Wilt u nadenken over een maandelijkse gift? Dat zorgt ervoor dat ik stabiele inkomsten kan krijgen. Ik zie niet wie iets geeft, mijn penningmeester houdt dit bij.

U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL54 INGB 0006 4722 46 op naam van ‘Stg Gave tbv Jaap vd Kamp’.

Meld u aan voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van mijn werk!

Wat zegt de Bijbel erover?

De Bijbel spreekt niet direct over een achterban, maar wel over financiën.

  • De zendingsopdracht is een verantwoordelijkheid voor elke christen. Dat ik dit werk doe, betekent niet dat ik beter ben dan anderen. De Bijbel spreekt over lichaamsdelen die samen één lichaam vormen. Elk lichaamsdeel heeft een eigen functie en is onmisbaar. Zo zijn de mensen om mij heen net zo belangrijk. Ik kan dit niet alleen en heb uw hulp nodig! Dit kan o.a. door gebed, meeleven en financieel steun.
  • Bij de uitzending van de 72 discipelen (Lukas 10) spreekt Jezus over ‘de arbeider die zijn loon waard is’. Ook wordt er vaak geschreven om de ‘weduwe, wees en vreemdeling’ niet te vergeten, maar voor hen te zorgen. Tijdens Jezus’ leven op aarde liet Hij zien dat Hij oog had voor de zwakkere, verdrukte of belaste medemens.
  • Geloof is afhankelijk leven met God. Ook bij het leven van een achterban is vertrouwen en afhankelijkheid belangrijk. God noemt in de bijbel dat we geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Of waarmee we ons zullen voeden of kleden, Hij wil voor ons zorgen!
  • Van geven wordt je rijker. Van (op)offeren trouwens ook. Of het nu tijd, aandacht of geld is. Het brengen van een offer lijkt een oud-testamentische gedachte, maar dit is juist ook wat Jezus deed. Het sterven aan het kruis, zodat er vergeving en verzoening mogelijk is. God vraagt ons om te leven tot Zijn eer!

Achterbancommissie (ABC)

Ik word gesteund door een achterbancommissie, kortweg ABC. Veel mensen kennen dit als een thuisfrontcommissie. Mijn ABC helpt mij met het opzetten van de achterban en mijn ABC doet ook de financiële administratie. De achterbancommissie bestaat uit minimaal 3 personen; voorzitter (vacature), en communicatie/PR-held Ben Bemelmans en penningmeester Kees Steenbeek. Ik ben nog op zoek naar een voorzitter en een ambassadeur/actievoerder. Als er 4 mensen zijn helpt dit mijn achterban groeien. Tips zijn welkom!

 

Heb je een specifiek talent of sponsormogelijkheden als bedrijf? Laat het me gerust weten, leuk om te kijken wat we samen kunnen doen!

 

 

Machtigingskaart

Liever een machtiging opsturen? U kunt hier een machtigingskaart (pdf, 3,49 MB) downloaden. U kunt deze uitprinten en ingevuld inscannen. Stuurt u dan de machtigingskaart naar abcjaapvdkamp@hotmail.com.